Vrijeme Danas kia i temperatura do 16 stepeni

Danas?

euBosniiHercegovinipreovladavatiprete?

noobla?

novrijeme。

Uve?

emdijeuizemljesaslabomki?

omililokalnimpljuskom。

Vjetarslabdoumjerensjeveroisto?

ni,auHercegoviniumjerenojakabura。

Dnevnetemperatureod15do21,najuguzemljeod18do24°C。

USarajevuobla?

novrijemesaki?

om。

Padavineuglavnomuprvomdijeludana。

Dnevnatemperaturaoko16°。

Usrijeduucentralnimiisto?

nimpodru?

jimaprete?

noobla?

no。

Uostatkuzemljeumjerenanaoblaka。

UposlijepodnevnimsatimauBosniseo?

ekujulokalnipljuskovi。

Vjetarumjereneja?

inesjevernogsmjera。

Najni?

ajutarnjatemperaturazrakauglavnomizme?

u9i13°C,najuguzemljeod14do18°C。

Najvi?

adnevnatemperaturazrakave?

inomizme?

u18i24°C,najuguzemljeod24do28°C。

U?

etvrtakuBosniprete?

noobla?

novrijemesaki?

omipljuskovima。

UHercegovinive?

idiodanaumjerenaobla?

nost。

Vjetarumjereneja?

inezapadnogisjeverozapadnogsmjera。

Najni?

ajutarnjatemperaturazrakauglavnomizme?

u9i14°C,najuguzemljedo16°C。

Najvi?

adnevnatemperaturazrakave?

inomizme?

u16i21°C,najuguzemljedo24°C。

UpetakuBosniiHercegoviniprete?

noobla?

novrijemesaki?

omipljuskovima。

Vjetarslabzapadnogijugozapadnogsmjera。

Najni?

ajutarnjatemperaturazrakauglavnomizme?

u9i14°C,najuguzemljeod14do18°C。

Najvi?

adnevnatemperaturazrakave?

inomizme?

u18i23°C,javljaFederalnihidrometeorolo?

kizavod。

Booking。